Shockless WB

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavljanje brzine pri kojoj se ravnoteža bijele boje prebacuje tijekom snimanja videozapisa, kao kad se postavka za [White Balance] ili [Priority Set in AWB] promijeni.

  1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][Shockless WB] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Ravnoteža bijele boje odmah se prebacuje ako promijenite postavku ravnoteže bijele boje tijekom snimanja videozapisa.
1 (Brzo)/2/3 (Sporo):
Možete odabrati brzinu pri kojoj se ravnoteža bijele boje prebacuje tijekom snimanja videozapisa kako biste osigurali da se ravnoteža bijele boje videozapisa glatko mijenja.
Postavke brzine po redoslijedu od najbrže do najsporije su [1 (Brzo)], [2], and [3 (Sporo)].

Note

  • Ova funkcija ne utječe na brzinu pri kojoj se ravnoteža bijele boje mijenja kad je funkcija [White Balance] postavljena na [Auto] ili [Underwater Auto].
  • Čak ako je odabrana postavka koja nije [Off], sljedeće će se automatski primijeniti na videozapis bez obzira na postavku brzine.
    • Precizne prilagodbe tona boje
    • Promjene temperature boje s pomoću [C.Temp./Filter]