Zamjena fotografija i videozapisa (View Mode)

Postavlja način prikaza (način prikaza slike).

  1. MENU(Playback) › [Playback Target][View Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Date View:
Prikazuje slike prema datumu.
Folder View(Still):
Prikazuje samo fotografije.
Movie View:
Prikaz videozapisa prema datumu.