Umetanje/uklanjanje memorijske kartice

Pojašnjavanje kako umetnuti memorijsku karticu (prodaje se zasebno) u fotoaparat. Možete upotrijebite CFexpress Type A memorijske kartice i SD memorijske kartice s ovim fotoaparatom.

 1. Povucite prekidač na poklopcu memorijske kartice kako biste ga otvorili.

 2. Umetnite memorijsku karticu u utor 1.
  • Kada upotrebljavate dvije memorijske kartice, drugu umetnite u utor 2.
  • Utor 1 i Utor 2 podržavaju CFexpress Type A memorijske kartice i SD memorijske kartice.
  • Prema zadanim postavkama fotografije se snimaju na memorijsku karticu koja je u Utoru 1.
  • Umetnite CFexpress Type A memorijsku karticu i SD memorijsku karticu tako da je priključak okrenut prema monitoru. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto.

 3. Zatvorite poklopac.

Savjet

 • Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s fotoaparatom, preporučujemo da karticu formatirate u fotoaparatu za stabilniji rad memorijske kartice.
 • Možete promijeniti utor za memorijsku karticu za snimanje odabirom MENU (Shooting) › [Media][Rec. Media Settings][Recording Media] ili [Recording Media]. Utor 1 koristi se u zadanim postavkama.
 • Za istovremeno snimanje iste fotografije na dvije memorijske kartice ili za sortiranje snimljenih fotografija na dvama utorima memorijskih kartica prema vrsti slike (fotografija/film) odaberite MENU (Shooting) › [Media][Rec. Media Settings], a zatim promijenite postavke stavki [Recording Media] ili [Recording Media].

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite poklopac memorijske kartice i uvjerite se kako pristupna lampica A ne svijetli, a zatim lagano pritisnite memorijsku karticu kako biste je izvadili.

Slika položaja pristupne lampice