Manual Focus

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Ako naiđete na poteškoće prilikom izoštravanja u načinu automatskog izoštravanja, izoštravanje možete prilagoditi ručno.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][Focus Mode][Manual Focus].
  2. Okrenite prsten za izoštravanje da biste postigli jako izoštravanje.
    • Kad snimate fotografiju, možete prikazati udaljenost fokusa na zaslonu zakretanjem prstena za fokusiranje.
      Udaljenost fokusa ne prikazuje se ako je pričvršćen adapter za postavljanje (prodaje se zasebno).

Note

  • Prikazana udaljenost fokusa samo je primjer.