AF Transition Speed

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja brzinu fokusiranja kad je objekt automatskog fokusiranja prebačen tijekom snimanja filma.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF Transition Speed] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

7 (Fast)/6/5/4/3/2/1 (Slow):
Odaberite bržu vrijednost za brže fokusiranje na objekt.
Odaberite sporiju vrijednost za glatko fokusiranje na objekt.

Savjet

  • Možete upotrijebiti funkciju fokusiranja dodirom kako biste namjerno prebacili AF.