Uparivanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.)

Povezuje fotoaparat s pametnim telefonom kako bi se upotrijebila aplikacija za pametni telefon Imaging Edge Mobile.

Ako niste uparili fotoaparat s pametnim telefonom nakon što ste prvi put uključili fotoaparat i postavili datum i vrijeme, izvršite uparivanje u skladu sa sljedećim postupkom.


Sljedeće je postupak za povezivanje fotoaparata na pametni telefon kad prvi put instalirate softver Imaging Edge Mobile na pametni telefon.

Ikona pametnog telefona: Izvršene radnje na pametnom telefonu
Ikona fotoaparata: Izvršene radnje na fotoaparatu

 1. Ikona fotoaparata: Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Smartphone Connect][Smartphone Regist.]
 2. Ikona fotoaparata: Slijedite upute na zaslonu i postavite [Bluetooth Function] na [On].

  Prikazat će se zaslon uparivanja.

  • Ako je funkcija [Bluetooth Function] već postavljena na [On], zaslon uparivanja odmah se prikazuje.
 3. Ikona pametnog telefona: pokrenite softver Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i odaberite naziv proizvoda kamere (ILME-FX30).
 4. Ikona pametnog telefona: na zaslonu pametnog telefona odaberite [Camera Connection/Registration].
 5. Ikona pametnog telefona: u izborniku [Camera Connection/Registration] na pametnom telefonu odaberite gumb [Pairing] koji se nalazi pokraj naziva proizvoda fotoaparata (ILME-FX30), a zatim izvršite uparivanje slijedeći upute na zaslonu.
 6. Ikona fotoaparata: odaberite [OK] na zaslonu potvrde Bluetooth veze prikazanom na fotoaparatu.

  Fotoaparat i pametni telefon su upareni.

  • Kad je uparivanje dovršeno, pojavljuje se izbornik za odabir funkcije fotoaparata na pametnom telefonu.
 7. Ikona pametnog telefona: na zaslonu pametnog telefona odaberite željenu funkciju.
  • Vaš je pametni telefon sad povezan na fotoaparat i možete upotrebljavati željene funkcije.


Ako ste već upotrebljavali softver Imaging Edge Mobile na drugim fotoaparatima

Pokrenite softver Imaging Edge Mobile nakon koraka 2, a zatim odaberite opciju [Camera Connection/Registration] za prikaz zaslona odabira fotoaparata. Odaberite naziv proizvoda fotoaparata (ILME-FX30) i nastavite postupak od koraka 5.


O ikonama prilikom povezivanja na pametni telefon

(veza Bluetooth je dostupna): Uspostavljena je veza Bluetooth s pametnim telefonom.

(veza Bluetooth je nedostupna): Nije uspostavljena veza Bluetooth s pametnim telefonom.

(Wi-Fi veza je dostupna): Wi-Fi veza je uspostavljena s pametnim telefonom.

(Wi-Fi veza nije dostupna): Wi-Fi veza nije uspostavljena s pametnim telefonom.

Note

 • [Smartphone Regist.] ne može se izvršiti kad je funkcija [Airplane Mode] postavljena na [On].
 • Mogu se istovremeno povezati najviše dva uređaja na fotoaparat s pomoću Bluetooth komunikacije.