Shutter AWB Lock

fotografija

Možete postaviti hoće li se ravnoteža bijele boje zaključati dok je gumb okidanja pritisnut kad je [White Balance] postavljen na [Auto] ili [Underwater Auto].

Ova funkcija sprječava slučajne promjene ravnoteže bijele boje kad snimate s pomoću gumba zatvarača pritisnutim dopola.
  1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][Shutter AWB Lock] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Shutter Half Press:
Zaključava balans bijele boje dok je tipka okidača pritisnuta do pola, čak i u automatskom načinu za balansiranje bijele boje.
Isključeno:
Radi s normalnim automatskim balansom bijele boje.


O funkcijama [AWB Lock Hold] i [AWB Lock Toggle]

Podešavanje bijele boje također možete zaključati u načinu automatskog podešavanja bijele dodjelom funkcije [AWB Lock Hold] ili [AWB Lock Toggle] prilagodljivoj tipki. Ako tijekom snimanja pritisnete dodijeljenu tipku, balans bijele boje zaključava se.
Funkcija [AWB Lock Hold] zaključava balans bijele boje zaustavljanjem automatskog podešavanje balansa bijele boje dok je tipka pritisnuta.

Funkcija [AWB Lock Toggle] zaključava balans bijele boje zaustavljanjem automatskog podešavanje balansa bijele nakon jednog pritiska tipke. Ponovnim pritiskom tipke zaključavanje automatskog balansa bijele boje otpušta se.

  • Ako želite zaključati ravnotežu bijele boje tijekom snimanja videozapisa u automatskom načinu ravnoteže bijele boje, dodijelite [AWB Lock Hold] ili [AWB Lock Toggle] prilagodljivoj tipki.