Focus Standard

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Ako pritisnete tipku kojoj je [Focus Standard] dodijeljen, možete pozvati korisne funkcije, poput automatskog fokusiranja na subjektu u središtu zaslona u skladu s postavkama područja fokusiranja.

 1. MENU › (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.] › željena tipka, a zatim dodijelite funkciju [Focus Standard] tipki.
 2. Pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [Focus Standard].
  • Što možete učiniti pritiskom na tipku razlikuje se ovisno o postavki za [Focus Area].

Primjeri funkcija tipke [Focus Standard]

 • Kad je [Focus Area] postavljen na bilo koji od sljedećih parametara, pritiskom na tipku pomiče se okvir fokusiranja natrag u središte:
  • [Zone]
  • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]
 • Kad je [Focus Area] postavljen na [Wide], [Center Fix], [Tracking: Wide] ili [Tracking: Center Fix], pritiskom tipke u načinu automatskog fokusiranja fotoaparat se fokusira na sredinu zaslona. Ako pritisnete tipku tijekom snimanja videozapisa s ručnim fokusom, možete privremeno prebaciti automatski fokus i fokus u sredini zaslona.

Note

 • Ne možete postaviti funkciju [Focus Standard] na [Left Button], [Right Button] ili [Down Button] kotačića za upravljanje.