Povezivanje fotoaparata s računalom

 1. Umetnite dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
 2. Uključite fotoaparat i računalo.
 3. (Setup)[USB] › postavite [USB Connection Mode] na [MassStorage(MSC)].
 4. Priključite priključak USB Type-C fotoaparata na računalo s pomoću USB kabela.
  • Prilikom povezivanja fotoaparata s računalom po prvi put, postupak prepoznavanja fotoaparata može se automatski pokrenuti na računalu. Pričekajte dok se postupak ne dovrši.
  • Ako povežete fotoaparat na računalo s pomoću USB kabela kad je [USB Power Supply] postavljen na [On], fotoaparat će se napajati s računala. (Zadana postavka: [On])
  • Upotrebljavajte USB kabel (isporučen) ili kabel sukladan USB standardu.
  • Upotrijebite SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) kompatibilno računalo i USB kabel (isporučen) za višu brzinu komunikacije.

Note

 • Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja pripravnosti. Zbog toga može doći do kvara. Prije uključivanja/isključivanja ili ponovnog pokretanja računala ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite fotoaparat iz računala.