Automatsko okretanje snimnjenih slika (Display Rotation)

Odabire orijentaciju za reprodukciju snimljenih slika.

  1. MENU(Playback) › [Playback Option][Display Rotation] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Kad zakrenete fotoaparat, on uočava okomit i vodoravan smjer i prikazuje sliku koja se reproducira u skladu s orijentacijom.
Ručno:
Slike snimljene okomito prikazuju se okomito. Ako ste postavili orijentaciju slike pomoću funkcije [Rotate], slika će se prikazati u skladu s postavkom.
Isključeno:
Slike se uvijek prikazuju vodoravno.

Note

  • Videozapisi koji su okomito snimljeni se reproduciraju vodoravno tijekom reprodukcije.