Upotreba izbornika

Zaslon izbornika prikazuje se pritiskom na gumb MENU. Ondje možete promijeniti postavke povezane sa svim funkcijama fotoaparata, uključujući snimanje i reprodukciju ili iz izbornika možete izvršiti određenu funkciju.

Ilustracija položaja gumba MENU i zaslona izbornika.

(A) Kartica izbornika

Kartice izbornika kategorizirane su prema upotrebi, npr. snimanje, reprodukcija, postavke mreže itd.

(B) Grupa izbornika

Stavke izbornika na svakoj su kartici grupirane prema funkciji.
Broj dodijeljen grupi serijski je broj grupe na kartici. Pogledajte broj da biste utvrdili lokaciju grupe koja se upotrebljava.

(C) Stavka izbornika

Odaberite funkciju koju želite postaviti ili izvršiti.

Savjet

 • Naziv odabrane kartice ili grupe prikazuje se pri vrhu zaslona.
 • Kad je [Touch Operation] postavljen na [On], dodirne su radnje omogućene.


Osnovne radnje na zaslonu izbornika

 1. Pritisnite tipku MENU za prikaz zaslona izbornika.
 2. Pomičite se kroz stablo izbornika pritiskom na gornju/donju/lijevu/desnu stranu kotačića za upravljanje i pronađite željenu stavku izbornika.
  • Prikazane stavke izbornika razlikuju se u načinima za snimanje fotografija i načinima snimanja videozapisa.

   Ilustracije prikazuju pomicanje unutar hijerarhije izbornika

   (A) Kartice izbornika

   (B) Grupe izbornika

   (C) Stavke izbornika

 3. Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje za odabir stavke izbornika.

  Na zaslonu će se prikazati zaslon za postavljanje ili zaslon za izvršenje odabrane stavke.

 4. Odaberite parametar ili izvršite funkciju.
  • Ako želite otkazati promjenu parametra, pritisnite gumb MENU i vratite se na prethodni zaslon.
 5. Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona izbornika.

  Vratit ćete se na zaslon za snimanje ili reprodukciju.

Savjet

 • Na kartici (Main) možete pregledati popis trenutnih postavki snimanja. Odaberite vrijednost postavke na kartici kako biste otvorili odgovarajuću stavku izbornika i promijenili vrijednost postavke.
 • Možete prikazati zaslon izbornika dodjeljivanjem funkcije [MENU] prilagođenoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.], a zatim pritiskom te tipke.


Odnos između načina snimanja i zaslona izbornika

Grupe i stavke izbornika prikazane u karticama [Main], [Shooting], [Exposure/Color] i [Focus] mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja.


Načini snimanja fotografija (AUTO/P/A/S/M)

 • Prikazuju se stavke izbornika za snimanje fotografija.*

* Budući da možete snimati videozapise s pomoću gumba REC (snimanje) čak ako ste u načinu snimanja fotografija, neke će se osnovne stavke izbornika videozapisa također prikazati.


Načini snimanja filma ( /S&Q)

 • Prikazuju se stavke izbornika za snimanje videozapisa.

Ikone koje se upotrebljavaju u „Vodiču za pomoć“

fotografija: stavke izbornika prikazane u načinima snimanja fotografija (AUTO/P/A/S/M)

film, ubrzano i usporeno snimanje: stavke izbornika prikazane u načinima snimanja videozapisa (Movie/S&Q)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje: stavke izbornika prikazane u načinima snimanja fotografija i načinima snimanja videozapisa.