Odabir metode fokusa (Focus Mode)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Odabire način izoštravanja kako bi bio u skladu s kretanjem objekta.

 1. MENU (Focus) › [AF/MF][Focus Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Single-shot AF:
Proizvod zaključava izoštravanje kada se izoštravanje dovrši. Upotrebljavajte to kada je objekt nepomičan.

Automatic AF:
[Single-shot AF] i [Continuous AF] prebacuju se u skladu s pomicanjem subjekta. Kada je tipka zatvarača pritisnuta do pola, proizvod zaključava izoštravanje kada utvrdi da je objekt nepomičan ili nastavlja izoštravati ako je objekt u pokretu.

Continuous AF:
Proizvod nastavlja izoštravati dok je tipka zatvarača pritisnuta do pola. Upotrebljavajte to kada je objekt u pokretu. U načinu rada [Continuous AF] nema zvučnog signala pri fokusiranju fotoaparata.

DMF:
Možete ručno vršiti precizne prilagodbe nakon obavljanja automatskog fokusiranja koje vam omogućavaju da brže fokusirate subjekt nego da upotrebljavate [Manual Focus] od početka. Ovo je praktično u situacijama kao što je makrosnimanje.

Manual Focus:
Ručna prilagodba izoštravanja. Ako ne možete fokusirati željeni subjekt s pomoću automatskog fokusiranja, upotrijebite [Manual Focus].


Indikator izoštravanja

(svijetli):
Objekt je u fokusu i fokusiranje je zaključano.

(treperi):
Objekt nije u fokusu.

(svijetli):
Objekt je u fokusu. Izoštravanje će se kontinuirano prilagođavati ovisno o pokretima objekta.

(svijetli):
Fokusiranje u tijeku.

Objekti koje je teško izoštriti pomoću automatskog izoštravanja

 • Tamni i udaljeni objekti
 • Objekti sa slabim kontrastom
 • Objekti koji se gledaju kroz staklo
 • Objekti koji se brzo kreću
 • Reflektirajuće svjetlo ili sjajne površine
 • Svjetlo koje treperi
 • Objekti s pozadinskim osvjetljenjem
 • Uzorci koji se neprekidno ponavljanju, kao što su fasade zgrada.
 • Objekti u području izoštravanja koji imaju različite žarišne udaljenosti

Savjet

 • U načinu rada [Continuous AF] možete zaključati fokus pritiskanjem i zadržavanjem tipke dodijeljene funkciji [Focus Hold].
 • Kad postavite fokus za beskonačnost u načinu [Manual Focus] ili [DMF], pobrinite se da je fokus na dovoljno udaljenom subjektu provjerom na monitoru.

Note

 • Funkcija [Automatic AF] dostupna je samo kada upotrebljavate objektiv koji podržava AF otkrivanje otklona.
 • Kada je postavljena opcija [Continuous AF] ili [Automatic AF], kut prikaza može se prilikom izoštravanja malo po malo mijenjati. To ne utječe na stvarno snimljene fotografije.
 • Samo je [Continuous AF] i [Manual Focus] dostupan u načinu snimanja videozapisa.