Sadržaj ovog poglavlja

Sljedeća tablica sadržaja navodi značajke opisane u ovom poglavlju („Customizing the camera“). Sa svakog naziva stavke možete otići na stranicu koja objašnjava njezine funkcije.

Mogućnosti prilagodbe fotoaparata


Dodjela često upotrijebljenih funkcija gumbima i kotačićima (Custom Key/Dial Set.)


Privremena promjena funkcije na kotačiću (My Dial Settings)


Registracija i pozivanje postavki fotoaparata

Registracija često upotrijebljenih funkcija na izbornik funkcija

Registracija često upotrijebljenih funkcija na izbornik My Menu

Zasebna prilagodba postavki fotoaparata za fotografije i videozapise

Prilagodba funkcija na prstenu/kotačiću

Snimanje videozapisa pritiskom na gumb okidanja

Postavke monitora