HLG Still Image

fotografija

Upotrebom gama karakteristika jednakih HLG (Hybrid Log-Gamma: standard za HDR slike) možete snimati fotografije sa širim dinamičkim rasponom i širim gamutom boja kompatibilnim s BT.2020.

[HLG Still Image] može se samo postaviti kad snimate u HEIF formatu. Postavite [JPEG/HEIF Switch] na [HEIF(4:2:0)] ili [HEIF(4:2:2)], a prije toga postavite [File Format] pod [Image Quality Settings] na [HEIF].

 1. MENU (Shooting) › [Image Quality/Rec][HLG Still Image] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Snimanje HLG fotografija.
Isključeno:
Snimanje normalnih fotografija.

Savjet

 • Možete reproducirati širi raspon svjetline reprodukcijom HLG fotografija na HLG kompatibilnom televizoru ili monitoru.
 • Možete prikazivati HLG fotografije na monitoru fotoaparata u gotovo istoj kvaliteti kao kad su prikazane na HLG (BT.2020-) kompatibilnom monitoru s pomoću postavke na sljedeći način.
  • [Gamma Display Assist]: [On]
  • Funkcija [Pomoć za Assist Typ.]: [Auto] ili [HLG(BT.2020)]

Note

 • U sljedećim situacijama [HLG Still Image] je fiksiran na [Off]:
  • [JPEG/HEIF Switch] je postavljen na [JPEG]
  • [File Format] pod [Image Quality Settings] je postavljen na [RAW] ili [RAW & HEIF]
  • Kad je način snimanja osim P/A/S/M postavljen tijekom snimanja fotografija
  • Kad je ISO osjetljivost privremeno aktivirana s pomoću funkcije [Reg. Custom Shoot Set]
  • Kad je funkcija [DRO Bracket] pod [Drive Mode] privremeno aktivirana s pomoću [Reg. Custom Shoot Set]
 • Kad je [HLG Still Image] postavljen na [On], sljedeće funkcije nisu dostupne.
  • [D-Range Optimizer]
  • [Creative Look]
  • [DRO Bracket] pod [Drive Mode]
  • [Picture Profile]
 • Kad je [HLG Still Image] postavljen na [On], dostupni ISO raspon se mijenja.