Exposure Std. Adjust (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Podešava standard fotoaparata za ispravnu vrijednost ekspozicije za svaki način mjerenja.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure Comp.][Exposure Std. Adjust] › željeni način mjerenja.
  2. Odabire željenu vrijednost za standard za mjerenje.
    • Možete postaviti vrijednost u rasponu od -1 eV do +1 EV u koracima od 1/6 eV.

Metering Mode

Postavljena standardna vrijednost primijenit će se kad odaberete odgovarajući način mjerenja u MENU (Exposure/Color) › [Metering][Metering Mode].

Multi/ Center/ Spot/ Entire Screen Average/ Highlight

Note

  • Kompenzacija ekspozicije neće biti promijenjena pri promjeni [Exposure Std. Adjust].
  • Tijekom primjene tipke AEL za spot, vrijednost ekspozicije zaključava se sukladno postavljenoj vrijednosti za [Spot].
  • Standardna vrijednost za M.M. (Ručno mjerenje) bit će promijenjena u skladu s postavljenom vrijednosti u [Exposure Std. Adjust].
  • Postavljena vrijednost u [Exposure Std. Adjust] snima se u podatke Exif, odvojeno od vrijednosti kompenzacije ekspozicije. Iznos standardne vrijednosti ekspozicije ne dodaje se vrijednosti kompenzacije ekspozicije.
  • Ako tijekom snimanja uz niz ekspozicije postavite [Exposure Std. Adjust], broj snimaka za snimanje uz niz ekspozicija ponovno se postavlja.