Volume Settings

Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.

  1. MENU(Setup) › [Sound Option][Volume Settings] › željena postavka.

Prilagodba glasnoće tijekom reprodukcije

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite donju stranu upravljačkog kotačića kako biste prikazali radnu ploču, a potom podesite glasnoću. Glasnoću možete prilagoditi dok slušate zvuk koji se reproducira.