Face/Eye Subject (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Odabir cilja koji će se prepoznati s pomoću funkcije Face/Eye AF.

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Subject] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Human:
Otkrivanje ljudskih lica/očiju.
Animal:
Otkrivanje životinjskih očiju.
Bird:
Otkriva oči ptica.

Savjet

  • Za otkrivanje očiju životinje ili ptice kadrirajte snimku tako da je cijela glava unutar kuta prikaza. Kad fokusirate glavu životinje ili ptice, lakše ćete otkriti oči.

Note

  • Kad je funkcija [Face/Eye Subject] postavljena na [Animal] ili [Bird], sljedeće se funkcije ne mogu upotrebljavati.
    • Face Priority in Multi Metering
    • Regist. Faces Priority
  • Čak ako je [Face/Eye Subject] postavljen na [Animal], oči određenih vrsta životinja ne mogu se prepoznati.
  • Čak ako je [Face/Eye Subject] postavljen na [Bird], oči određenih vrsta ptica ne mogu se prepoznati.