Regist. Faces Priority (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje fokusiranja s visokim prioritetom na registrirana lica s pomoću [Face Memory].

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Regist. Faces Priority] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Fokusiranje s visokim prioritetom na registrirana lica s pomoću [Face Memory].
Isključeno:
Fokusiranje bez dodjele višeg prioriteta registriranim licima.

Savjet

  • Za upotrebu [Regist. Faces Priority] postavite sljedeće.
    • [Funkcija Face/Eye Prior. in AF] pod [Face/Eye AF]: [On]
    • [Face/Eye Subject] pod [Face/Eye AF]: [Human]