Priority Set in AWB (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Odabire koji će ton imati prioritet tijekom snimanja u uvjetima osvjetljenja poput svjetla sa žarnom kad je [White Balance] postavljen na [Auto].

  1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][Priority Set in AWB] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Standardno:
Snimanje sa standardnim automatskim balansom bijele boje. Fotoaparat automatski podešava tonove boje.
Ambience:
Dodaje prioritet tonu boje izvora svjetlosti. To je praktično jada želite proizvesti toplu atmosferu.
White:
Dodjeljuje prioritet reprodukciji bijele boje kada je temperatura boje izvora svjetlosti niska.