Exposure Index

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja vrijednost EI (indeks ekspozicije) koja se održava na monitor kad je funkcija [Display LUT] postavljena na [On].

U načinima Cine EI i Cine EI Quick svjetlina se filma prilagođava u odnosu na vrijednost EI omogućavajući provjeru rezultata prilagodbe osjetljivosti ekspozicije u postprodukciji tijekom snimanja. Vrijednost EI može se postaviti u rasponu od ±2EV od vrijednosti jednake funkciji Base ISO.

  1. MENU( Exposure/Color) › [Exposure][Exposure Index] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Kad je Base ISO ISO 800:
200EI–3200EI
Kad je Base ISO ISO 2500:
640EI–10000EI