Napomene o paketu baterije i punjenju baterije

Napomene o upotrebi kompleta baterija

 • Upotrebljavajte isključivo originalne komplete baterija marke Sony.
 • Indikator ispravne preostale napunjenosti baterije možda neće biti prikazan u određenim okolnostima.
 • Nemojte izlagati paket baterije vodi. Komplet baterija nije vodootporan.
 • Nemojte ostavljati komplet baterija na iznimno toplim mjestima, primjerice u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.

Napomene o punjenju kompleta baterija

 • Napunite komplet baterija (priložen) prije prve upotrebe proizvoda.
 • Napunjeni komplet baterija malo po malo će se prazniti čak i ako ga ne upotrebljavate. Napunite komplet baterija svaki put prije upotrebe proizvoda kako ne biste propustili prilike za snimanje slika.
 • Punite isključivo komplete baterija baterije predviđene za ovaj proizvod. U suprotnom možete uzrokovati curenje, pregrijavanje, eksplozije, električne udare, opekline ili ozljede.
 • Ako upotrebljavate potpuno nov paket baterija ili paket baterija koji nije duže vrijeme upotrebljavan, lampica punjenja (CHARGE) može brzo treperiti prilikom punjenja baterije. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija i zatim ga ponovno umetnite.
 • Preporučujemo vam da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C. Paket se baterije možda neće ispravno napuniti pri temperaturama izvan ovog raspona.
 • Rad ne može biti zajamčen sa svim vanjskim izvorima napajanja.
 • Nakon dovršetka punjenja odspojite izmjenični adapter od zidne utičnice ili odspojite USB kabel od fotoaparata. Ako to ne učinite, smanjujete vijek trajanja baterije.
 • Kada je komplet baterija potpuno napunjen ili gotovo potpuno napunjen, nemojte ga neprekidno ili uzastopno puniti ako ga ne upotrebljavate. U protivnom može doći do smanjenja performansi baterije.
 • Ako žaruljica punjenja proizvoda brzo treperi tijekom punjenja, izvadite komplet baterija koji punite i ponovno ga čvrsto umetnite u proizvod. Ako žaruljica punjenja opet treperi, to može značiti da je baterija neispravna ili da je umetnut komplet baterija koji nije navedene vrste. Provjerite je li komplet baterija navedene vrste.
  Ako je baterija navedene vrste, prvo je uklonite, a zatim umetnite potpuno novu ili drugu bateriju kako biste provjerili puni li se umetnuta baterija ispravno. Ako se novoumetnuta baterija puni ispravno, možda je prethodno umetnuta baterija neispravna.
 • Ako žaruljica punjenja treperi čak i kada je adapter za izmjeničnu struju uključen u proizvod i u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno i u stanju je pripravnosti. Ako je temperatura izvan odgovarajućeg raspona radne temperature, punjenje se automatski prekida i ulazi u stanje pripravnosti. Kada se temperatura vrati u odgovarajući raspon, punjenje se nastavlja i ponovno se pali žaruljica punjenja.
 • Priložen adapter za izmjeničnu struju namijenjen je ovom proizvodu. Nemojte ga priključivati na druge elektroničke uređaje. Zbog toga može doći do kvara.

Indikator preostale napunjenosti baterije

 • Indikator preostale napunjenosti baterije prikazuje se na zaslonu.

  Slika ikona indikatora preostale napunjenosti baterije

  A: Visoka razina napunjenosti

  B: Baterija je prazna

 • Potrebna je približno jedna minuta dok se ne pojavi indikator ispravne preostale napunjenosti baterije.
 • Indikator ispravne preostale napunjenosti baterije možda neće biti prikazan u određenim okolnostima.
 • Ako se indikator preostale napunjenosti baterije ne prikaže na zaslonu, pritisnite tipku DISP (Postavljanje prikaza) da biste ga prikazali.

Učinkovita upotreba kompleta baterija

 • Radna se svojstva baterije smanjuju na mjestima s niskom temperaturom. Tako je na hladnim mjestima radno vrijeme kompleta baterija kraće. Da biste osigurali dužu upotrebu kompleta baterija, preporučujemo stavljanje kompleta baterija u džep u blizini tijela kako bi se zagrijao te njegovo umetanje u proizvod odmah prije snimanja. Ako u džepu ima metalnih predmeta kao što su ključevi, pripazite da ne uzrokujete kratki spoj.
 • Paket baterije može se brzo isprazniti ako stalno i opetovano snimate fotografije, često isključujete/uključujete napajanje ili postavite monitor na visoku svjetlinu.
 • Preporučujemo da imate spremne rezervne komplete baterija i izradite probne snimke prije snimanja stvarnih snimki.
 • Ako je terminal baterije prljav, nećete moći uključiti proizvod ili se komplet baterija neće moći ispravno napuniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši.

Kako pohraniti komplet baterija

Za očuvanje djelotvornosti paketa baterija potpuno ga napunite, a zatim potpuno ispraznite u fotoaparatu najmanje jednom godišnje prije pohrane. Bateriju nakon uklanjanja iz kamere pohranite na hladnom i suhom mjestu.

O trajanju baterije

 • Trajanje baterije je ograničeno. Ako uzastopno upotrebljavate istu bateriju ili upotrebljavate istu bateriju duže vrijeme, kapacitet baterije postupno se smanjuje. Ako se dostupno vrijeme baterije značajno smanji, vjerojatno je vrijeme da zamijenite komplet baterija novim.
 • Trajanje baterije razlikuje se ovisno o načinu na koji je komplet baterija pohranjen te radnim uvjetima i okolini u kojoj se komplet baterija upotrebljava.