Snemanje videoposnetkov

Z namenskimi elementi menija za videoposnetke lahko nastavite obliko zapisa za snemanje in osvetlitev ter posnamete videoposnetek.

 1. Pritisnite gumb MODE (način) in z izbirnim kolescem izberite možnost [Movie], nato pa pritisnite sredino.

 2. Za začetek snemanja pritisnite gumb REC (snemanje).

 3. Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb REC (snemanje).

Izbira formata zapisovanja ( File Format)

Ločljivost in stopnja združljivosti se razlikujeta glede na format zapisovanja (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD). Format izberite v skladu z namenom videoposnetka, ki ga boste posneli.

Izbira hitrosti sličic ali kakovosti slike ( Movie Settings)

Hitrost sličic določa, kako tekoče naj bo gibanje v videoposnetkih. ([Movie Settings][Rec Frame Rate])

Kakovost slike se spreminja z bitno hitrostjo. ([Movie Settings][Record Setting])

Če je bitna hitrost velika, bo količina informacij naraščala in lahko snemate visokokakovostne videoposnetke. Posledica tega bo po drugi strani večja količina podatkov.

Hitrost sličic in bitno hitrost izberite glede na svoj okus in namen.

Prilagajanje osvetlitve (Exposure Ctrl Type/Exposure mode)

Ko je možnost [Exposure Ctrl Type] nastavljena na [P/A/S/M Mode], s kombinacijo hitrosti zaklopa in vrednosti zaslonke izberite način osvetlitve na isti način kot pri fotografiranju.

Ko je možnost [Exposure Ctrl Type] nastavljena na [Flexible Exp. Mode], lahko samodejno ali ročno nastavljate hitrost zaklopa, vrednost zaslonke in občutljivost ISO.

Izbira načina ostrenja ( Focus Mode/ Focus Area)

Izberite nastavitev (Continuous AF) ali (Manual Focus) za možnost [Focus Mode]. Z nastavitvijo možnosti [Focus Area] lahko določite območje ostrenja.


Tudi med zajemanjem posnetkov z ročnim ostrenjem lahko na naslednje načine začasno preklopite na samodejno ostrenje.

 • Pritisnite tipko po meri, ki ji je dodeljena funkcija [AF On], ali pa pritisnite sprožilo do polovice.
 • Pritisnite tipko po meri, ki ji je dodeljena funkcija [Eye AF].
 • Dotaknite se subjekta na zaslonu.

Snemanje zvoka videoposnetkov v 4 kanalih

Na večvmesniški nastavek fotoaparata pritrdite enoto držala XLR (priložena samo pri ILME-FX30) ali originalno dodatno opremo Sony, ki podpira 4-kanalno in 24-bitno snemanje zvoka.

Namig

 • Želeni tipki lahko dodelite tudi funkcijo začetka/zaustavitve snemanja videoposnetka.
 • Med snemanjem videoposnetkov lahko hitro izostrite, če pritisnete sprožilo do polovice. (V nekaterih primerih je lahko posnet tudi zvok delovanja samodejnega ostrenja.)
 • Med snemanjem videoposnetkov lahko spremenite nastavitve za občutljivost ISO, izravnavo osvetlitve in območje ostrenja.
 • Med snemanjem videoposnetkov se lahko posnamejo tudi zvoki delovanja fotoaparata in objektiva. Da preprečite snemanje zvokov, nastavite možnost [Audio Recording] na [Off].
 • Če pri uporabi objektiva z motoriziranim zoomom ne želite, da se posname zvok delovanja obroča za zoom, priporočamo, da pri snemanju videoposnetkov uporabljate vzvod za zoom na objektivu. Pri premikanju vzvoda za zoom na objektivu pazite, da vzvoda ne prevrnete.

Opomba

 • Po fotografiranju se prikaže ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo. Dokler je ta ikona prikazana, ne odstranjujte pomnilniške kartice.
 • S snemanjem videoposnetkov ne morete začeti med zapisovanjem podatkov. Počakajte, da se zaključi zapisovanje podatkov in prikaže oznaka "STBY" (v stanju pripravljenosti), preden začnete s snemanjem videoposnetka.
 • Če se pojavi ikona (opozorilna ikona za pregrevanje), je narasla temperatura fotoaparata. Izklopite fotoaparat in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.
 • Temperatura fotoaparata ponavadi naraste, ko dlje časa snemate videoposnetke, in začutili boste, da je fotoaparat topel. Ne gre za okvaro. Dodatno, [Internal temp. high. Allow it to cool.]. V takšnih primerih fotoaparat ugasnite in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.
 • Glede neprekinjenega časa snemanja videoposnetkov glejte poglavje "Čas snemanja videoposnetkov". Ko je snemanje videoposnetka zaključeno, lahko s ponovnim pritiskom gumba REC (snemanje) posnamete naslednji videoposnetek. Odvisno od temperature izdelka ali baterije se snemanje lahko ustavi, da se zaščiti izdelek.