Focus Magnif. Time (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, kako dolgo naj bo slika povečana s funkcijo [Auto Magnifier in MF] ali [Focus Magnifier].

  1. MENU (Focus) › [Focus Assistant][Focus Magnif. Time] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

2 Sec:
Poveča slike za 2 sekundi.
5 Sec:
Poveča slike za 5 sekund.
No Limit:
Poveča slike, dokler ne pritisnete sprožila.