REC Lamp

S to funkcijo nastavite, ali naj se med snemanjem videoposnetkov vklopijo snemalne lučke.

  1. MENU (Setup) › [Setup Option][REC Lamp] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

All On:
Vklopi vse snemalne lučke.
Only Front Off:
Vklopi snemalno lučko na zadnji strani in gumb REC (snemanje), a ne vklopi snemalne lučke na sprednji strani.
All Off:
Ne vklopi nobene snemalne lučke.

Namig

  • Spremenite nastavitve snemalnih lučk, ko je v smeri zajemanja posnetkov subjekt, ki odseva svetlobo (npr. steklo).
  • Gumb REC (snemanje) na zgornji strani zasveti skupaj s snemalno lučko na zadnji strani.