Disp Specified Time Img.

Slike lahko predvajate tako, da določite datum in čas njihovega zajema.

  1. MENU (Playback) › [Playback Option][Disp Specified Time Img.].
  2. Z izbirnim kolescem nastavite datum in čas slike, ki jo želite predvajati, nato pa pritisnite sredino kolesca.

    Predvajala se bo slika, posneta na izbrani dan ob izbranem času.

    • Če na izbrani dan ob izbranem času ni bila posneta nobena slika, se bo predvajal posnetek, ki je bil zajet najbliže temu datumu in času.

Opomba

  • Ko je ukaz [Disp Specified Time Img.] izveden med predvajanjem slik v skupini, se bo predvajala tista slika v skupini, ki je bila zajeta najbliže izbranemu datumu in času.
  • Pri videoposnetkih se kot datum in čas zajema upošteva datum in čas začetka snemanja.