Base ISO Switch EI

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavi vrednost EI (indeks osvetlitve), pri kateri osnovni ISO preklopi med nizko in visoko občutljivostjo, ko je možnost [Log Shooting] nastavljena na [Cine EI Quick].

  1. MENU(Exposure/Color) › [Exposure][Base ISO Switch EI] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Od 1000EI do 2500EI