Gamma Disp. Assist Typ.

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo izberete tip pretvorbe za možnost [Gamma Display Assist].

 1. MENU (Setup) › [Display Option][Gamma Disp. Assist Typ.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
 • V skladu z vrednostjo gamme ali barvnim načinom, ki sta nastavljena v možnosti [Picture Profile], prikaže slike z naslednjimi učinki.
  • Ko je vrednost gamma nastavljena na [S-Log3]: [S-Log3›709(800%)]
  • Ko je vrednost gamma nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in je barvni način nastavljen na [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • Ko je vrednost gamma nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in je barvni način nastavljen na [709]: [HLG(709)]
 • Prikaže slike z učinkom [HLG(BT.2020)], ko snemate fotografije HLG z možnostjo [HLG Still Image], nastavljeno na [On].
 • Prikaže slike z učinkom [S-Log3›709(800%)], ko med snemanjem videoposnetkov oddajate videoposnetke RAW drugi napravi, ki je priključena prek HDMI.
S-Log3›709(800%):
Prikaže slike z vrednostjo gamma S-Log3, ki reproducirajo kontrast, ki ustreza ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Prikaže slike po prilagoditvi kakovosti slike zaslona na kakovost, ki je skoraj enaka, kot kadar so slike prikazane na zaslonu, združljivem z učinkom [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Prikaže slike po prilagoditvi kakovosti slike zaslona na kakovost, ki je skoraj enaka, kot kadar so slike prikazane na zaslonu, združljivem z učinkom [HLG(709)].

Namig

 • Če funkcijo [Gamma Disp. Assist Typ.] dodelite želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], lahko preklopite nastavitev [Gamma Disp. Assist Typ.].

Opomba

 • Ko je med predvajanjem možnost [Gamma Display Assist] nastavljena na [Auto], se za sliko uporablja učinek kot sledi:
  • Pri predvajanju videoposnetka, posnetega z možnostjo [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3]: odvisno od barvnega načina prikaže sliko z učinkom [HLG(BT.2020)] ali [HLG(709)].
  • Pri predvajanju fotografije HLG, posnete z možnostjo [HLG Still Image], nastavljeno na [On]: prikaže sliko z učinkom [HLG(BT.2020)].
  • Pri predvajanju videoposnetka RAW, ki se oddaja drugi napravi, priključeni prek HDMI: prikaže sliko z učinkom [S-Log3›709(800%)].
  V drugih primerih so videoposnetki prikazani v skladu z nastavitvijo vrednosti gamma in nastavitvijo barvnega načina v možnosti [Picture Profile].