Remote Shoot Setting (pametni telefon)

Konfiguriranje nastavitev za shranjevanje slik pri zajemanju posnetkov na daljavo prek pametnega telefona.

  1. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Remote Shoot Setting] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

Still Img. Save Dest.:
S to funkcijo nastavite, ali želite fotografije med oddaljenim fotografiranjem shraniti tako v fotoaparatu kot tudi v pametnem telefonu. ([Smartphone Only]/[Smartphone+Cam.]/[Camera Only])
Save Image Size:
Izbere velikost datoteke za slike, ki bodo prenesene v pametni telefon, medtem ko je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [Smartphone+Cam.]. Mogoče je prenesti datoteko JPEG/HEIF izvirne velikosti ali datoteko JPEG/HEIF, ki je enakovredna 2M. ([Original]/[2M])
RAW+J Save Image:
Izbere vrsto datoteke za slike, ki bodo prenesene v pametni telefon, medtem ko je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [Smartphone+Cam.]. ([RAW & JPEG]/[JPEG Only]/[RAW Only])
RAW+H Save Image:
Izbere vrsto datoteke za slike, ki bodo prenesene v pametni telefon, medtem ko je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [Smartphone+Cam.]. ([RAW & HEIF]/[HEIF Only]/[RAW Only])
Save JPEG Size/ Save HEIF Size:
Izbere velikost slike, ki bo shranjena v pametni telefon, ko je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [Smartphone+Cam.]. ([Large Size]/[Small Size])

Opomba

  • Ko v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, na katero ni mogoče snemati, ne morete fotografirati, tudi če je možnost [Still Img. Save Dest.] nastavljena na [Camera Only] ali [Smartphone+Cam.].
  • Ko je nastavitev [Camera Only] ali [Smartphone+Cam.] izbrana za možnost [Still Img. Save Dest.] in ni v fotoaparat vstavljena nobena pomnilniška kartica, se sprožilo ne bo aktiviralo, tudi če je možnost [Release w/o Card] nastavljena na [Enable].
  • Medtem ko se v fotoaparatu predvaja fotografija, ne morete fotografirati na daljavo prek pametnega telefona.
  • Možnosti [RAW+J Save Image] in [RAW+H Save Image] lahko nastavite le, ko je možnost [File Format] v možnosti [Image Quality Settings] nastavljena na [RAW & JPEG] ali [RAW & HEIF].