AF Tracking Sensitivity

fotografija

Občutljivost sledenja s samodejnim ostrenjem lahko izberete, ko subjekt v načinu fotografiranja ni izostren.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF Tracking Sensitivity] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

5(Responsive)/4/3(Standard)/2/1(Locked on):
Izberite možnost [5 (Responsive)] za odzivno ostrenje subjektov na različnih razdaljah.
Izberite možnost [1 (Locked on)] za ohranjanje izostritve določenega subjekta, medtem ko se pred njim premikajo drugi predmeti.