Enlarge Initial Position

S to funkcijo nastavite začetni položaj pri povečevanju slike med predvajanjem.

  1. MENU (Playback) › [Magnification][Enlarge Initial Position] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Focused Position:
Poveča sliko iz točke, na kateri je bila med zajemom izostrena.

Center:.
Poveča sliko iz središča zaslona.