Izbiranje načina ostrenja (Focus Mode)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Izberete lahko način ostrenja tako, da ustreza gibanju objekta.

 1. MENU (Focus) › [AF/MF][Focus Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Single-shot AF:
Ko je ostrenje končano, izdelek zaklene ostrino. To uporabljajte za mirujoče objekte.

Automatic AF:
Fotoaparat preklaplja med načinoma [Single-shot AF] in [Continuous AF] glede na gibanje subjekta. Ko do polovice pritisnete sprožilo, izdelek zaklene ostrino, ko ugotovi, da se objekt ne premika, če se še vedno premika, pa še naprej nastavlja ostrino.

Continuous AF:
Izdelek nastavlja ostrino, medtem ko držite do polovice pritisnjeno sprožilo. To uporabljajte za premikajoče se objekte. V načinu [Continuous AF] ni zvočnega signala, ko fotoaparat izostri sliko.

DMF:
Po samodejni izostritvi lahko ročno opravite natančno prilagoditev ostrine, kar vam omogoča, da subjekt izostrite hitreje, kot če bi že od samega začetka uporabljali način [Manual Focus]. To je priročno zlasti v primerih, kot je makro fotografiranje.

Manual Focus:
Ročno prilagodi ostrenje. Če s samodejnim ostrenjem ne morete izostriti želenega subjekta, uporabite način [Manual Focus].


Indikator ostrenja

(sveti):
Objekt je izostren in ostrenje je zaklenjeno.

(utripa):
Objekt ni izostren.

(sveti):
Objekt je izostren. Ostrina se stalno prilagaja glede na gibanje objekta.

(sveti):
Poteka ostrenje.

Objekti, ki jih je težko izostriti s samodejnim ostrenjem

 • Temni in oddaljeni objekti
 • Objekti s slabim kontrastom
 • Objekti, videni skozi steklo
 • Hitro se premikajoči objekti
 • Odsevna svetloba ali svetleče površine
 • Utripajoča svetloba
 • Predmeti, osvetljeni od zadaj
 • Stalno ponavljajoči se vzorci, kot so fasade zgradb
 • Objekti v območju ostrenja z različnimi goriščnimi razdaljami

Namig

 • V načinu [Continuous AF] lahko nastavitev ostrine zaklenete tako, da pritisnete in pridržite gumb, ki ste mu dodelili funkcijo [Focus Hold].
 • Ko izostritev nastavite na neskončno v načinu [Manual Focus] ali [DMF], poglejte na zaslon in se prepričajte, da je izostritev na dovolj oddaljenem subjektu.

Opomba

 • [Automatic AF] je na voljo, samo ko uporabljate objektiv, ki podpira samodejno ostrenje z zaznavanjem faz.
 • Ko je nastavljena funkcija [Continuous AF] ali [Automatic AF], se zorni kot med ostrenjem spreminja v majhnih korakih. To ne vpliva na dejansko posnete fotografije.
 • V načinu snemanja videoposnetkov sta na voljo samo funkciji [Continuous AF] in [Manual Focus].