Uporaba funkcijskega menija

Če med zajemanjem posnetkov pritisnete funkcijski gumb Fn, se na zaslonu prikaže meni, ki vsebuje pogosto uporabljene funkcije, na primer raven snemanja zvoka ali način ostrenja (meni funkcij). To omogoča hiter priklic teh funkcij.

Primer menija funkcij

Prikazani elementi so odvisni od stanja fotoaparata.

Ilustracija zaslona z menijem funkcij

Namig

  • Za registracijo svojih najljubših funkcij v meniju funkcij uporabite MENU (Setup) › [Operation Customize][Fn Menu Settings]. Ločeno lahko registrirate 12 funkcij za fotografiranje in 12 funkcij za snemanje videoposnetkov.
  • Ko je možnost [Touch Operation] nastavljena na [On], lahko zaslon z menijem upravljate z dotikom.
  • Ko je možnost [Touch Operation] nastavljena na [On], lahko [Fn Menu Settings] odprete tudi s pridržanjem ikone v meniju funkcij.
  • Ko je možnost [Swipe Up] nastavljena na [Open the Fn Menu], lahko meni s funkcijami prikličete z dotikom, in sicer tako, da na zaslonu za snemanje na hitro podrsate navzgor.
  • Če želite zapreti meni s funkcijami, podrsajte navzdol, pri čemer naj bo začetek potega prsta izven območja menija s funkcijami, ali pa tapnite območje izven menija s funkcijami.
  1. Pritisnite funkcijski gumb Fn.

  2. S pritiskom zgornje/spodnje/leve/desne strani izbirnega kolesca izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti.

  3. Obrnite sprednji izbirni gumb, da izberete želeno nastavitev, nato pa pritisnite središče izbirnega kolesca.
    • Nekatere funkcije lahko podrobno prilagodite z zadnjim izbirnikom.


Prilagajanje nastavitev s posebnih zaslonov z nastavitvami

Izberite ikono želene funkcije in nato pritisnite sredino izbirnega kolesca. Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve za funkcijo. Za prilagoditev nastavitev si oglejte navodila za uporabo (A).

Ilustracija s prikazom lokacije vodnika za uporabo