4ch Audio Monitoring (videoposnetek)

S to funkcijo nastavite zvok, ki ga bo med snemanjem zvoka videoposnetka na 4 kanalih ali med predvajanjem videoposnetka, posnetega na 4 kanalih, nadzorovala naprava, ki je povezana s priključkom (slušalke) na fotoaparatu.

  1. MENU (Setup) › [Sound Option][4ch Audio Monitoring] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

CH1/CH2:
oddaja zvok iz kanala 1 na (levi) strani L in iz kanala 2 na (desni) strani R.
CH3/CH4:
oddaja zvok iz kanala 3 na (levi) strani L in iz kanala 4 na (desni) strani R.
CH1+3/CH2+4:
oddaja mešani zvok kanala 1 in kanala 3 na (levi) strani L ter mešani zvok kanala 2 in kanala 4 na (desni) strani R.
CH1/CH1:
oddaja zvok iz kanala 1 na (levi) strani L in (desni) strani R.
CH2/CH2:
oddaja zvok iz kanala 2 na (levi) strani L in (desni) strani R.

Opomba

  • Nastavitve [4ch Audio Monitoring] so omogočene med snemanjem videoposnetkov, ko je enota držala XLR (priložena samo pri modelu ILME-FX30) ali dodatna oprema za snemanje 4-kanalnega zvoka nameščena na večvmesniški nastavek fotoaparata in je fotoaparat nastavljen na snemanje 4-kanalnega zvoka.
  • Fotoaparat ne more oddajati 4-kanalnega zvoka napravi, ki je povezana s priključkom (slušalke) na fotoaparatu.
  • Pri predvajanju zvoka prek zvočnikov fotoaparata se bodo kanali zamenjali tudi glede na nastavitev [4ch Audio Monitoring].