Uvoz korenskega potrdila v fotoaparat (Import Root Certificate)

S pomnilniške kartice uvozi korensko potrdilo, ki je potrebno za preverjanje strežnika. To funkcijo uporabljajte za šifrirane komunikacije med prenosom FTP.

Za podrobnosti glejte "Vodnik za pomoč s FTP"
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/

  1. MENU (Network) › [Network Option][Import Root Certificate].