Uvoz slik v računalnik

Slike iz fotoaparata lahko uvažate v računalnik tako, da s kablom USB povežete fotoaparat in računalnik, ali tako, da vstavite pomnilniško kartico fotoaparata v računalnik.

Odprite mapo, v kateri so shranjene slike, ki jih želite uvoziti v računalnik, in nato skopirajte slike v računalnik.


Primer: Drevesna struktura map med povezavo USB z masovnim pomnilnikom

  • kartica SD

    Drevesni prikaz prikazuje strukturo map med vzpostavljeno povezavo z masovnim pomnilnikom USB

  • Pomnilniška kartica CFexpress Type A

    Drevesni prikaz prikazuje strukturo map med vzpostavljeno povezavo z masovnim pomnilnikom USB

DCIM: fotografije

CLIP: videoposnetki

SUB: videoposnetki proxy

Opomba

  • Iz povezanega računalnika ne urejajte ali drugače obdelujte datotek/map z videoposnetki. Datoteke videoposnetkov se lahko poškodujejo ali jih ne bo mogoče predvajati. Iz računalnika ne brišite videoposnetkov na pomnilniški kartici. Podjetje Sony ni odgovorno za posledice, ki izhajajo iz takih dejanj prek računalnika.
  • Če slike brišete ali izvajate druge operacije iz povezanega računalnika, se lahko zgodi, da bo datoteka zbirke podatkov slik postala nedosledna. V tem primeru popravite datoteko zbirke podatkov slik.
  • Drevesna struktura map je drugačna, če uporabljate povezavo MTP.