AEL w/ Shutter

fotografija

S to funkcijo določite, ali se ob pritisku sprožila do polovice nastavi osvetlitev.
Izberite [Off], če želite ostrenje in osvetlitev prilagoditi ločeno.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Metering][AEL w/ Shutter] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF], je omogočena nastavitev osvetlitve po samodejni prilagoditvi ostrenja, ko pritisnete sprožilo do polovice. Če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Automatic AF] in izdelek ugotovi, da se subjekt premika, se zaklenjena osvetlitev prekliče.
On:
Nastavi osvetlitev ob pritisku sprožila do polovice.
Off:
Ne nastavi osvetlitve ob pritisku sprožila do polovice. Ta način uporabite, kadar želite prilagoditi ostrenje in osvetlitev ločeno.

Opomba

  • Ko je funkcija [AEL toggle] dodeljena kateri koli tipki prek možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.], ima upravljanje s tipko prednost pred nastavitvami [AEL toggle].