CTRL FOR HDMI

Če izdelek s kablom HDMI (naprodaj posebej) priključite na televizor, lahko izdelek upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

  1. MENU (Setup) › [External Output][CTRL FOR HDMI] › želena nastavitev.
  2. Izdelek povežite s televizorjem.

    Vhod televizorja je samodejno vklopljen in slike iz tega izdelka so prikazane na zaslonu televizorja.

    • Delovanje funkcije se razlikuje glede na televizor, ki ga uporabljate. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena televizorju.

Podrobnosti elementov menija

On:
Izdelek lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.
Off:
Izdelka ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Opomba

  • Če ta izdelek povežete s televizorjem prek kabla HDMI, so razpoložljivi elementi menija omejeni.
  • Če izdelek pri uporabi daljinskega upravljalnika televizorja izvaja neželena dejanja, nastavite možnost [CTRL FOR HDMI] na [Off].