Focus Map

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Med snemanjem videoposnetka so prikazana izostrena in neizostrena območja, tako da jih lahko razločite. Območja za izostrenim predelom so označena s pikami hladne barve (A), tista pred izostrenim predelom pa s pikami tople barve (B). Na izostrenem predelu pike niso prikazane. Pike se ne posnamejo na dejanski videoposnetek.

Ilustracija, ki prikazuje razpon barv prikazanih hladnih in toplih barv

 1. MENU (Focus) › [Focus Assistant][Focus Map] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže zemljevid ostrenja.
Off:
Ne prikaže zemljevida ostrenja.

Namig

 • Zemljevid ostrenja je mogoče prikazati tudi na zunanjem zaslonu. Za prikaz zemljevida ostrenja na zunanjem zaslonu nastavite možnost [HDMI Info. Display] na [On].

Opomba

 • Možnost [Focus Map] ni na voljo v naslednjih situacijah:
  • Ko je aktivirana funkcija [Focus Magnifier]
  • Med uporabo funkcije digitalni zoom
  • Med izvajanjem pretakanja prek vmesnika USB
  • Med uporabo objektiva, ki ne podpira samodejnega ostrenja s faznim zaznavanjem
  • Ko je nameščen adapter z nastavkom
  • Če objektiv ni nameščen na fotoaparat