Seznanjanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.)

Povezava fotoaparata s pametnim telefonom za uporabo aplikacije za pametni telefon Imaging Edge Mobile.

Če fotoaparata s pametnim telefonom niste seznanili ob prvem vklopu ter nastavitvi datuma in ure, opravite seznanjanje po naslednjem postopku.


V nadaljevanju je opisan postopek za povezavo fotoaparata s pametnim telefonom, ko v telefon prvič namestite aplikacijo Imaging Edge Mobile.

Ikona pametnega telefona: Dejanja, izvedena v pametnem telefonu
Ikona fotoaparata: Dejanja, izvedena v fotoaparatu

 1. Ikona fotoaparata: V fotoaparatu izberite MENU (Network) › [Smartphone Connect][Smartphone Regist.]
 2. Ikona fotoaparata: Sledite navodilom na zaslonu in nastavite možnost [Bluetooth Function] na [On].

  Prikazal se bo zaslon za seznanjanje.

  • Če je možnost [Bluetooth Function] že nastavljena na [On], se bo takoj prikazal zaslon za seznanjanje.
 3. Ikona pametnega telefona: Zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile v pametnem telefonu in izberite ime izdelka fotoaparata (ILME-FX30).
 4. Ikona pametnega telefona: Na zaslonu pametnega telefona izberite možnost [Camera Connection/Registration].
 5. Ikona pametnega telefona: V meniju [Camera Connection/Registration] v pametnem telefonu izberite gumb [Pairing] poleg imena izdelka fotoaparata (ILME-FX30), nato pa izvedite seznanjanje skladno z navodili na zaslonu.
 6. Ikona fotoaparata: Izberite [OK] za zaslonu za potrditev seznanjanja, ki se prikaže na fotoaparatu.

  Fotoaparat in pametni telefon bosta seznanjena.

  • Ko je seznanjanje zaključeno, se v pametnem telefonu prikaže meni za izbiro funkcije fotoaparata.
 7. Ikona pametnega telefona: Na zaslonu pametnega telefona izberite želeno funkcijo.
  • Pametni telefon je zdaj povezan s fotoaparatom in lahko uporabite želene funkcije.


Če ste aplikacijo Imaging Edge Mobile uporabljali z drugimi fotoaparati

Po 2. koraku zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile in izberite možnost [Camera Connection/Registration], da se prikaže zaslon za izbiro fotoaparata. Izberite ime izdelka fotoaparata (ILME-FX30) in nadaljujte postopek s 5. korakom.


O ikonah pri povezovanju s pametnim telefonom

(Na voljo je povezava Bluetooth): Vzpostavljena je povezava Bluetooth s pametnim telefonom.

(Povezava Bluetooth ni na voljo): Povezava Bluetooth s pametnim telefonom ni vzpostavljena.

(Na voljo je povezava Wi-Fi): Vzpostavljena je povezava Wi-Fi s pametnim telefonom.

(Povezava Wi-Fi ni na voljo): Povezava Wi-Fi s pametnim telefonom ni vzpostavljena.

Opomba

 • Funkcije [Smartphone Regist.] ni mogoče izvesti, ko je možnost [Airplane Mode] nastavljena na [On].
 • Prek povezave Bluetooth sta lahko s fotoaparatom hkrati povezani do 2 napravi.