Audio Out Timing

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo lahko pri nadziranju zvoka nastavite odpravljanje odmeva in preprečite neželene neskladnosti videa in zvoka. Te funkcije ni mogoče uporabiti med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.

  1. MENU (Shooting) › [Audio Recording][Audio Out Timing] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Live:
Predvajanje zvoka ni zakasnjeno. Izberite to nastavitev, če imate pri nadziranju zvoka težave z zvočni odmiki.
Lip Sync:
Predvajanje zvoka in videa je sinhronizirano. Izberite to nastavitev, če želite preprečiti neželene neskladnosti videa in zvoka.

Opomba

  • Pri uporabi zunanjega mikrofona lahko pride do rahle zakasnitve. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena mikrofonu.
  • Med oddajanjem zvoka prek priključka HDMI se zvok oddaja z nastavitvijo za [Lip Sync].