Remote Zoom Speed (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite hitrost zooma med izvajanjem funkcij zooma z daljinskim upravljalnikom (naprodaj ločeno) ali funkcijo oddaljenega zajemanja posnetkov prek pametnega telefona. To lahko nastavite ločeno za stanje pripravljenosti na fotografiranje in za snemanje videoposnetkov.

  1. MENU (Shooting) › [Zoom][Remote Zoom Speed] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

Speed Type:
Nastavi, ali naj se hitrost zooma zaklene. ([Variable]/[Fix])
Fixed Speed :
Nastavi hitrost zooma med stanjem pripravljenosti na fotografiranje, ko je možnost [Speed Type] nastavljena na [Fix]. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))
Fixed Speed :
Nastavi hitrost zooma med snemanjem videoposnetkov, ko je možnost [Speed Type] nastavljena na [Fix]. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))

Namig

  • Ko je možnost [Speed Type] nastavljena na [Variable], boste s pritiskom vzvoda za zoom na daljinskem upravljalniku povečali hitrost zooma (nekateri daljinski upravljalniki ne podpirajo spremenljivega zooma).
  • Če je možnost [Speed Type] nastavljena na [Fix] ter je za možnost [Fixed Speed] nastavljena velika hitrost in za možnost [Fixed Speed] majhna hitrost, se lahko vidno polje med stanjem pripravljenosti na fotografiranje spremeni hitro, med snemanjem videoposnetkov pa počasi.

Opomba

  • Če povečate hitrost zooma, se lahko posnamejo zvoki delovanja zooma.