USB Connection Mode

Izbere način povezave USB, ko je fotoaparat povezan z računalnikom ali drugo napravo.

Ko možnost MENU (Network) › [Transfer/Remote][PC Remote Function][PC Remote Cnct Method] nastavite na [USB], možnost [PC Remote] v možnosti [PC Remote Function] nastavite na [Off].

  1. MENU(Setup) › [USB][USB Connection Mode] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Sel. When Connect:
Vsakokrat, ko kabel USB povežete s fotoaparatom, izberite enega od naslednjih načinov, ki ga želite uporabiti. ([Live Stream(USB Streaming)], [Image Transfer (MSC)], [Image Transfer (MTP)] ali [Remote Shoot (PC Remote)])
USB Streaming:
Za pretakanje prek vmesnika USB s pomočjo povezanega računalnika ali pametnega telefona.
MassStorage(MSC):
Ko fotoaparat povežete z računalnikom ali drugo napravo, se vzpostavi povezava Mass Storage (Masovni pomnilnik).
Ko fotoaparat povežete z računalnikom ali drugo napravo USB, ga ta prepozna kot odstranljivi disk. Na ta način lahko prenašate datoteke, shranjene v fotoaparatu.
MTP:
Vzpostavi se povezava MTP med fotoaparatom, računalnikom in drugimi napravami USB.
Ko fotoaparat povežete z računalnikom ali drugo napravo USB, ga ta prepozna kot medijsko napravo. Na ta način lahko prenašate fotografije/videoposnetke, shranjene v fotoaparatu.
  • Pomnilniška kartica v reži 1 je cilj povezave.
PC Remote:
Uporablja program Imaging Edge Desktop (Remote) za upravljanje izdelka iz računalnika, vključno s funkcijami, kot so zajemanje in shranjevanje slik v računalniku.