Uporaba glavnega menija (seznam nastavitev zajemanja posnetkov)

Izberite zavihek (Main) na zaslonu z menijem, da prikažete seznam nastavitev zajemanja posnetkov. Nastavitve lahko potrdite pred snemanjem ali za vsak prizor, prav tako pa lahko nastavitve spreminjate neposredno s tega zaslona.

Glavni meni za snemanje videoposnetkov

Main1

Ilustracija zaslona glavnega menija

 1. Rec Frame Rate/ Rec Frame Rate (pri snemanju počasnih ali hitrih videoposnetkov)

 2. Tv Auto/Manual Switch/Shutter Speed (pri snemanju videoposnetkov v načinu prilagodljive osvetlitve)

 3. Av Auto/Manual Switch/Aperture (pri snemanju videoposnetkov v načinu prilagodljive osvetlitve)

 4. ISO Auto/Manual Set/ISO (pri snemanju videoposnetkov v načinu prilagodljive osvetlitve)

 5. White Balance

 6. Picture Profile

 7. File Format

 8. Record Setting/ S&Q Settings (pri snemanju počasnih ali hitrih videoposnetkov)

 9. Gamma Display Assist

 10. Gamma Disp. Assist Typ.

 11. Proxy Recording

 12. Wind Noise Reduct.

 13. Audio Rec Level

Main2

Ilustracija zaslona glavnega menija

 1. Log Shooting Setting

 2. Format

 3. Recording Media

 4. File Settings

 5. Exposure Mode

 6. SteadyShot

 7. Focus Mode

 8. Focus Area

 9. Face/Eye Prior. in AF

 10. Face/Eye Subject

 11. Preostala raven napolnjenosti baterije

Glavni meni za fotografije

Main1

Ilustracija zaslona glavnega menija

 1. Shutter Speed *

 2. Aperture *

 3. Exposure Comp.

 4. ISO

 5. Format

 6. Image Quality Settings (Nastavitve kakovosti slike)

 7. Aspect Ratio

 8. Rec. Media Settings

 9. Shoot Mode

 10. Drive Mode

 11. White Balance

 12. Focus Mode

 13. Focus Area

 14. Preostala raven napolnjenosti baterije

*Ko je izbran način snemanja [Program Auto], sta na istem predelu prikazana hitrost zaklopa in vrednost zaslonke. Program lahko spremenite tako, da izberete območje.

Namig

 • Če z nastavitvijo tipke po meri funkcijo [Display Main Menu] dodelite želeni tipki, lahko glavni meni odprete tudi s pritiskom dodeljene tipke.
 • Ko je možnost [Touch Operation] nastavljena na [On], lahko zaslone z nastavitvami odprete tudi tako, da se dotaknete ikon v glavnem meniju.