Uporaba izbirnega kolesca

Na zaslonu z menijem ali zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba Fn, lahko izbirni okvir premikate z obračanjem izbirnega kolesca ali pritiskanjem njegovega zgornjega/spodnjega/levega/desnega dela. Izbira se potrdi, ko pritisnete v sredini izbirnega kolesca.

Ilustracija s prikazom položaja izbirnega kolesca

  • Funkcije DISP (nastavitev prikaza), SHUTTER (L.PressTv Auto/Manual), ZEBRA (Zebra Display Select) in PEAKING (Peaking Display Select) so dodeljene zgornjemu/spodnjemu/levemu/desnemu delu izbirnega kolesca. Poleg tega je mogoče dodeliti različne funkcije levi/desni/zgornji/spodnji strani ter sredini izbirnega kolesca ter njegovemu vrtenju.
  • Če pritisnete desni/levi del izbirnega kolesca ali ga zavrtite, lahko v načinu predvajanja prikažete naslednjo/prejšnjo sliko.