Enlarge Initial Mag.

S to funkcijo nastavite začetni obseg povečave za predvajanje povečanih slik.

  1. MENU (Playback) › [Magnification][Enlarge Initial Mag.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard. Mag.:
Prikaže sliko z običajno povečavo.
Previous Mag.:
Prikaže sliko s prejšnjo povečavo. Prejšnja povečava je shranjena tudi potem, ko je zaslon povečanega prikaza zaprt.