Face/Eye Subject (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Izbere cilj, ki bo zaznan s funkcijo samodejnega ostrenja obraza/oči.

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Subject] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Human:
zazna obraze/oči ljudi.
Animal:
zazna oči živali.
Bird:
zazna oči ptic.

Namig

  • Za zaznavanje oči živali ali ptic postavite kompozicijo prizora tako, da je celotna glava živali ali ptice v vidnem polju. Ko izostrite glavo živali ali ptice, bo fotoaparat lažje zaznal oči.

Opomba

  • Ko je možnost [Face/Eye Subject] nastavljena na [Animal] ali [Bird], spodnjih funkcij ni mogoče uporabiti.
    • Face Priority in Multi Metering
    • Regist. Faces Priority
  • Tudi ko je možnost [Face/Eye Subject] nastavljena na [Animal], oči nekaterih vrst živali ni mogoče zaznati.
  • Tudi ko je možnost [Face/Eye Subject] nastavljena na [Bird], oči nekaterih vrst ptic ni mogoče zaznati.