Zoom Range (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Izberete lahko nastavitev zooma fotoaparata.

  1. MENU (Shooting) › [Zoom][Zoom Range] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Optical zoom only:
omeji razpon zooma na optični zoom. Funkcijo pametnega zooma lahko uporabljate, če nastavite možnost [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] na [M] ali [S].
Clear Image Zoom :
to nastavitev izberite, če želite uporabljati zoom za jasno sliko. Tudi če razpon zooma presega optični zoom, izdelek slike poveča slikovnim postopkom z manjšo mero poslabšanja kakovosti.
Digital Zoom:
če je razpon zooma za jasno sliko presežen, fotoaparat poveča slike do največje velikosti. V tem primeru se bo kakovost slik zmanjšala.

Opomba

  • Če želite povečati slike znotraj razpona, pri čemer se kakovost slike ne zmanjša bistveno, nastavite [Optical zoom only].