Wi-Fi Frequency Band (modeli, ki podpirajo 5 GHz)

Nastavi frekvenčni pas za komunikacije Wi-Fi. [5GHz] omogoča višje hitrosti komunikacije in stabilnejši prenos podatkov kot [2.4GHz].

Nastavitev [Wi-Fi Frequency Band] se nanaša na prenašanje prek pametnega telefona, snemanje na daljavo ter funkcijo upravljanja na daljavo prek osebnega računalnika prek povezave Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Network) › [Wi-Fi][Wi-Fi Frequency Band] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

2.4GHz/5GHz

Opomba

  • Če sta na voljo dostopovni točki 2,4 GHz in 5 GHz z istima SSID in formatom šifriranja, bo prikazana dostopovna točka z močnejšim radijskim poljem.