Izostritev človeških oči

Fotoaparat lahko samodejno zazna obraze in oči ter izostri oči (Eye AF). Naslednja razlaga velja za primere, v katerih je cilj zaznavanja človek. Zazna lahko obraze do 8 subjektov.

Obstajata dva načina za izvajanje funkcije [Eye AF], ki se med seboj razlikujeta v nekaterih specifikacijah. Izberite ustrezen način glede na namen.

Element Možnost [Face/Eye Prior. in AF] Funkcija [Eye AF] prek tipke po meri
Značilnosti Fotoaparat prednostno zazna obraze/oči. Fotoaparat zazna samo obraze/oči.
Predhodna priprava
 • Izberite [Face/Eye Prior. in AF][On].
 • Izberite [Face/Eye Subject][Human].
Dodelite funkcijo [Eye AF] želeni tipki z uporabo možnosti [Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.].
Kako uporabljati funkcijo [Eye AF] Pritisnite sprožilo do polovice.*1 Pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF].*2
Podrobnosti o funkciji
 • Kadar fotoaparat znotraj ali v okolici območja ostrenja zazna obraz ali oči, obraz ali oči izostri z večjo prioriteto.
 • Če fotoaparat znotraj ali v okolici območja ostrenja ne zazna nobenega obraza ali oči, izostri drug subjekt, ki ga lahko zazna.
 • Fotoaparat izostri samo obraze in oči kjerkoli na zaslonu, neodvisno od nastavitve za [Focus Area].
 • Če na zaslonu ni nobenega obraza ali oči, fotoaparat samodejno ne izostri drugega subjekta.
Način ostrenja Sledi nastavitvi, določeni z načinom [Focus Mode] Sledi nastavitvi, določeni z načinom [Focus Mode]
Območje ostrenja Sledi nastavitvi, določeni z možnostjo [Focus Area] Celoten zaslon se začasno spremeni v območje ostrenja, neodvisno od nastavitve za [Focus Area].


*1Na ta način aktivirate [Eye AF] med fotografiranjem. Med snemanjem videoposnetkov se [Eye AF] aktivira brez pritiska na sprožilo, če zazna obraze ali oči.

*2 Ne glede na to, ali je funkcija [Face/Eye Prior. in AF] nastavljena na [On] ali [Off], lahko funkcijo [Eye AF] uporabljate prek tipke po meri, če pritisnete tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF].


[Eye AF] s tipko po meri

Funkcijo samodejnega ostrenja oči je mogoče uporabiti z dodelitvijo funkcije [Eye AF] tipki po meri. Fotoaparat lahko oči izostri, vse dokler držite tipko pritisnjeno. To je koristno, ko želite začasno uporabiti funkcijo samodejnega ostrenja oči na celotnem zaslonu, ne glede na nastavitev za [Focus Area].

Fotoaparat ne izostri samodejno, če ni zaznanih obrazov ali oči.

 1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ali [Custom Key/Dial Set.] › želena tipka, nato dodelite tipki funkcijo [Eye AF].
 2. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Subject][Human].
 3. Fotoaparat usmerite v obraz človeka in pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF].

  Če želite zajeti fotografijo, pritisnite sprožilo skupaj s tipko.

Za izostritev oči živali ali ptice

Pred zajemanjem posnetkov nastavite možnost [Face/Eye Subject] na [Animal] ali [Bird].

Namig

 • Če možnost [Face/Eye Frame Disp.] nastavite na [On], boste enostavneje preverjali stanje zaznavanja obrazov in oči.

Opomba

 • Funkcija [Eye AF] v teh primerih morda ne bo delovala dobro:
  • ko oseba nosi sončna očala,
  • ko sprednji lasje prekrivajo oči,
  • pri slabi svetlobi ali osvetlitvi od zadaj,
  • ko so oči zaprte,
  • ko je subjekt v senci,
  • ko subjekt ni izostren,
  • ko se subjekt preveč premika.
  Obstajajo tudi drugi primeri, pri katerih izostritev oči morda ne bo mogoča.
 • Ko fotoaparat ne more izostriti oči oseb, bo namesto tega zaznal in izostril obraz. Fotoaparat ne more izostriti oči, ko ni zaznanih obrazov oseb.
 • Fotoaparat v nekaterih razmerah ne zazna obrazov ali lahko kot obraze pomotoma zazna druge predmete.