Uporaba gumba Delete (brisanje)

S pritiskom gumba (Delete) lahko izbrišete trenutno prikazano sliko.

  • Ko se po pritisku gumba (Delete) na zaslonu prikaže potrditveno sporočilo, z uporabo izbirnega kolesca izberite [Delete] in pritisnite njegovo sredino.
  • Izbrišete lahko tudi dve ali več slik hkrati.
    Izberite MENU (Playback) › [Delete][Delete]. Nato izberite slike, ki jih želite izbrisati.

Namig

  • Če možnost MENU (Playback) › [Delete][Delete pressing twice] nastavite na [On], lahko slike brišete z dvakratnim zaporednim pritiskom tipke (Delete).
  • Z izjemo zaslona za predvajanje posamezne slike lahko gumb (Delete) uporabite tudi za naslednja opravila.
    • Custom Key
    • In-Camera Guide